Строителството на Петролна база Бяла приключи през 2011 г., като то беше осъществено с най-висококачествени материали и технологии.

При приключване на строителството база GTA Petroleum Бяла беше една от най-модерните бази на Балканите. Бяха изградени нови резервоари за дизелово гориво, което е предимство за запазване на качеството на продуктите при съхранение и гарантиране на най-високо качество на горивата при експедиция.

Техническа характеристика:

– Ж.п. връзка за едновременно разтоварване на 6 броя ж.п. цистерни с дизелово гориво чрез помпи с капацитет от 90 кубични метра/час.
– 4 резервоара х 3500 кубически метра всеки с диаметър от 19 метра и височина от 13,5 метра, или общ капацитет от 14 000 кубически метра за съхранение на дизелово гориво.
– Възможност за прехвърляне на гориво от един резервоар в друг.
– Инсталация за биодизел с резервоар 50 кубически метра и скид за смесване.
– Скид за маркиране на гориво за бункероване.
– Автоестакада за едновременно товарене на автоцистерни с капацитет на помпите от 180 кубични метра/час.

Базата е лицензирана като акцизен, данъчен склад и склад за съхранение на продукти за Държавен резерв.