GTA Petroleum Бяла е регистриран складодържател към Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” по Закона за Запасите от нефт и нефтопродукти и предлага услугата “Съхранение по ЗЗНН” на задължени лица по ЗЗНН – съхранение на дизелово гориво, както с горива на Влогодателя, така и с горива на Складодържателя.

GTA Petroleum Бяла е лицензиран акцизен и данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове към Агенция Митници и отдава оперативна складова вместимост на заинтересовани лица за търговия с петролни продукти.

 

– Разтоварване на ЖП цистерни

– Съхранение до 30 дни

– Натоварване на авто цистерни

– Блендиране с биокомпонент

– Маркиране на дизелово гориво със син маркер за бункероване

 

Допълнителна информация и оферти могат да бъдат получени след официално запитване на имейл office@gtapetroleum.com и/или телефон +359 882 42 56 70.

Базата е лицензирана като акцизен, данъчен склад и склад за съхранение на продукти за Държавен резерв.