GTA Petroleum Бяла е регистриран складодържател към Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” по Закона за Запасите от нефт и нефтопродукти.

GTA Petroleum Бяла е е лицензиран акцизен и данъчен склад по Закона за акцизите и данъчните складове към Агенция Митници.