Услуги

 uslugi

         - „Съхранение на Дизелово гориво Евро 5 по ЗЗЗНН”с горива, собственост на фирмите, задължени лица съгласно Закона за Задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

          - „Отговорно пазене” - съхранение на Дизелово гориво Евро 5, собственост на Влогодателя.

             -   „Смесване на минерален дизел с био компонент”

            -  Складова обработка